45.

Духовност

  Самопритеснение – 
	това казва моят ум.
Самопросветление – 
	това чувства моето сърце.

Преводи на тази страница: Italian
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ gme 45
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.