18.

Бог Майката ме моли
да вляза в стаята на моето сърце
и да си почина.

Бог Бащата ме моли
да изляза от стаята на моето сърце
и да разцъфвам навсякъде.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ gmf 18
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.