19.

Бог Майката ми казва
да остана там където съм,
ако искам да Я видя.

Бог Бащата ми казва
да се изкача
високо, по-високо, най-високо,
ако искам да Го видя.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ gmf 19
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.