38.

Когато излизам навън,
лаещите кучета на съмнението ме плашат.

Когато влизам навътре,
обогатяващото куче на вярата ме просветлява.
Преводи на тази страница: Russian , Slovak , Spanish
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ goc 38
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.