12.

За Бог няма значение,
че не Го разбираш,
когато ти говори.
Бъди сигурен,
Той няма да се изрази
по-ясно
само защото искаш от Него
да ти помогне да разбереш
какво казва.
Светлината на Неговото Прозрение
е нещо, което трябва не да разбереш,
а да обичаш, да обичаш,
и накрая да се превърнеш в него.
Преводи на тази страница: Russian , Italian , Czech
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ gss 12
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.