39.

Битката на всички епохи:
пълно приемане
на истината
или категорично отхвърляне
на истината.
Преводи на тази страница: Italian , German
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ hgh 39
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.