Бог наистина съществува

Бог съществува. Не е нужно
да Го изобретяваме.
Устата ни поне се осмелява
да доказва Божието съществуване.
Но уви, мирът не съществува
на земята.
Нека се опитаме да изобретим мира.

Всички знаем разликата между откритието и изобретението. Ние откриваме нещо, което вече съществува във или около нас, но за което не сме били съзнателни. Колумб открил Новия свят. Този свят вече е бил там, но той го открил за онези, които не знаели за неговото съществуване. Изобретението е нещо, което никога преди не е съществувало. Но щом веднъж се появи, то става неделима част от света.

Бог съществува. Не е нужно да Го изобретяваме. Съществуването на Бог е било открито от множество велики осъзнати души в древността и множество искрени и неустрашими търсещи в настоящето. Те са ни казали, че Бог съществува. Сега има много хора, които вярват в съществуването на Бог, но които не практикуват духовен живот, за да Го открият за себе си. Те непрекъснато проповядват на другите за съществуването на Бог, но нямат пет минути, за да се концентрират, да медитират или се молят на Бог искрено и от все сърце.

Тези хора не трябва да изобретяват Бог. Те са чули за Божието съществуване от други. Без съмнение те нямат сърце да почувстват Божието съществуване точно сега, но Бог им е дал устата да говорят за Неговото съществуване. Ако не искат да осъзнаят Истината, за която говорят, тогава естествено те не заблуждават Бог; те заблуждават само себе си. Има много неискрени хора, дори атеисти, които са вдъхновявали действително искрените търсачи. Самите те не се молят на Бог. Те нямат нищо общо с Бог или с вътрешния живот. Но те казват на другите какво представлява Бог, как изглежда Бог, какво може да направи Бог. От обикновените разказвачи другите разбират за съществуването на Бог, Възможностите на Бог, Състраданието на Бог, Силата на Бог и Любовта на Бог и се вдъхновяват да открият Бог за самите себе си. Те се опитват да отидат дълбоко навътре, защото техните съкровени сърца знаят, че това, което чуват, е истина.

Преводи на тази страница: Italian , Czech , Serbian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ hy 12
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.