След сто години

След сто години
най-висшата ми Цел ще се прекланя
пред мен, пред мен, пред мен.

След сто години
безмълвният ми дъх ще укроти
морето от невежество на тъмната земя.

След сто години
единственото ми Око ще заоре
пръстта на Вечността.

След сто години
аз ще даря, аз ще даря
ключа от своя Дух на моя Господ.

Всеки трябва да медитира, за да осъзнае Най-Висшето тук на земята, в този живот. Тогава всеки ще може да пее: След сто години най-висшата ми Цел ще се прекланя пред мен, пред мен, пред мен. Това означава, че тогава всеки човек ще надмине собствената си най-висша Цел.

След сто години безмълвният ми дъх ще укроти морето от невежество на тъмната земя. Това означава, че морето от невежество на земята ще се преклони пред дъха на вътрешната тишина. Когато навлезете в най-високата си медитация и достигнете Целта си, дъхът на тишината ще накара морето от невежество във вас да се предаде.

След сто години единственото ми Око ще заоре пръстта на Вечността. Третото Око, Окото на трансценденталното Прозрение, ще оре пръстта на Вечността, където растат безкрайният Мир, Светлина и Сила. Вие ще сте божественият земеделец, разравящ почвата на Вечността, където безкрайният Мир, Светлина и Сила ще растат за вас в неизмеримо количество.

След сто години аз ще даря, аз ще даря ключа от своя Дух на Моя Господ. Когато дарите Господа Всевишен с ключа от Вашия Дух, вие ще отключите вселенското Съзнание и ще разпръснете вселенското Съзнание навсякъде из стремящия се свят. Ще притежавате ключа, който отваря вратата към безценното съкровище на Всевишния вътре във вас. Вие ще предложите това съкровище на Господ и на стремящите се души на земята. Само стремящите се души ще получат Светлина от вас; нестремящите се ще ви пренебрегват, ще ви разбират погрешно, ще се съмняват във вас и ще ви мразят, когато искате да им предложите трансценденталната Светлина на душата си. Ето защо вие ще предлагате това съкровище само на онези, които се стремят, които копнеят за Светлината на Отвъдното. Те се нуждаят от вас. Те са гладни и вие сте тези, които трябва да удовлетворят нуждите им.

Преводи на тази страница: Italian , Czech , Serbian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ hy 4
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.