Невежество и знание

Невежеството и знанието се стъписват, когато открият, че имат един и същ учител: преживяването. Преживяването е резултат от проява на невежество или проява на знание, следователно как може преживяването да бъде учител на невежеството и знанието? Когато направим нещо погрешно, имаме преживяване. Това е резултат от грешно действие. Когато извършим нещо правилно или божествено, ние също имаме преживяване. Това е резултат от доброто действие. Преживяването е резултат от едно действие, но то става учител на следващото действие. Преживяването е като духовен Учител, осъзната душа. То е преминало и през невежеството, и през знанието и е отвъд двете — невежество и знание. Преживяването води невежеството и знанието към по-висша светлина. В Упанишадите е казано: Vidyam cavidyam ca yas tad vedobhyam saha…
"Този, който познава и разбира знанието и невежеството като едно, чрез невежеството преминава отвъд царството на смъртта, чрез знанието постига вечен Живот и пие жадно Светлината на Безсмъртието."

Как могат невежеството и знанието да се учат заедно? В този свят на относителност това е много лесно. В нашия Център има няколко духовно опитни и напреднали търсещи, които са започнали духовното си пътешествие в предишни прераждания. Има и някои, които са стъпили на духовния път преди няколко години. А има и трети, които са започнали само прeди шест или четири месеца. Днес присъстват и други, които все още не са навлезли в духовния живот, въпреки че накрая те ще сторят това. Къде се намира всеки търсещ от гледна точка на духовното постижение? Несъмнено един е най-добрият, а друг е най-лошият. Аз съм само учител. Но когато говоря, всеки един от тези търсещи ще получи светлина от моята реч, от моето присъствие и от моето съзнание съобразно индивидуалните си възможности и възприемчивост.

Бог е истинското преживяване. Ние Го приемаме според собствените си възможности и възприемчивост. Възприемчивостта е отвътре, възможностите са отвън. Колкото повече сме в състояние да получаваме, толкова по-големи възможности ще имаме да проявим Неговата Светлина тук на земята.

Невежеството не вижда светлина и истина във всичко. Знанието вижда светлина и истина във всичко и във всеки. Може един човек да притежава съвсем мъничко от тази светлина и истина, а друг да ги има в безкрайно количество. Всяко човешко същество е пълно с невежество, но някои имат повече от другите. Да се освободи човек от мрежите на невежеството не е лесна задача. За тази цел той трябва да навлезе в духовния живот. Духовността е отговорът.

Идва време, когато човек трябва да отиде отвъд двойствеността, отвъд невежеството и знанието. Когато постигне Най-Висшето, той вижда, че Най-висшето обхваща и тъмнината, и светлината, и в същото време надминава и двете – тъмнина и светлина. Най-висшето е вечно надминаващото се Отвъдно.

Преводи на тази страница: Italian , Czech , Serbian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ hy 9
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.