1.

Сигурен съм,
че не можеш да ме лъжеш,
когато позволяваш на Бог
да говори чрез теб.
Шри Чинмой, Сигурен съм, Шри Чинмой Център, 1992
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ ias 1
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.