2.

Сигурен съм,
че поне душата ти знае
къде e Бог.

Сигурен съм,
че поне сърцето ти знае
кой е Бог.
Шри Чинмой, Сигурен съм, Шри Чинмой Център, 1992
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ ias 2
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.