17.

Сигурен съм,
че ти в никакъв случай не можеш
да зарадваш Бог
повече от мен.
Шри Чинмой, Сигурен съм, Шри Чинмой Център, 1992
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ ias 17
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.