18.

Сигурен съм,
че не полагаш големи усилия
да строшиш веригите
на своя живот на желанията.
Но аз не мога да те виня.
Мнозина са тези,
които пътуват в твоята лодка.
Може би аз не правя изключение.
Шри Чинмой, Сигурен съм, Шри Чинмой Център, 1992
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ ias 18
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.