20.

Сигурен съм,
че Бог те е молил
много пъти
да пееш всеки ден
нова песен на стремежа.
А ти просто не го правиш,
не че не можеш.
Шри Чинмой, Сигурен съм, Шри Чинмой Център, 1992
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ ias 20
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.