19.

Сигурен съм,
че дори собственото ти сърце
се смее неудържимо
на гръмките обещания на твоя ум
за проява на Бог.
Шри Чинмой, Сигурен съм, Шри Чинмой Център, 1992
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ ias 19
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.