24.

Сигурен съм,
че няма и един ден,
в който да не обвиняваш Бог
за своя
живот на умствена неудовлетвореност.
Шри Чинмой, Сигурен съм, Шри Чинмой Център, 1992
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ ias 24
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.