25.

Сигурен съм,
че Бог никога
не те възприема сериозно,
когато даваш пред Него обещания
за усъвършенстване на своя живот.
Шри Чинмой, Сигурен съм, Шри Чинмой Център, 1992
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ ias 25
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.