29.

Сигурен съм,
ти никак не искаш да научиш,
че е безкрайно по-добре
да обичаш света,
отколкото да очакваш
каквото и да било
от него.
Шри Чинмой, Сигурен съм, Шри Чинмой Център, 1992
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ ias 29
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.