28.

Сигурен съм,
че душата ти вече
се е отказала
от мечтите си
за проява на Бог
в теб и чрез теб на земята.
Защо?
Защото това е неимоверно
трудна задача.
Шри Чинмой, Сигурен съм, Шри Чинмой Център, 1992
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ ias 28
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.