3.

Сигурен съм,
че макар да нямаш
много вяра в Бог,
ти силно желаеш
да виждаш Бог
поне веднъж на ден.
Шри Чинмой, Сигурен съм, Шри Чинмой Център, 1992
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ ias 3
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.