35.

Сигурен съм,
че независимо какво
мисли за теб светът,
Бог безпогрешно
ти е отредил
да бъдеш Негов
избран инструмент.
Шри Чинмой, Сигурен съм, Шри Чинмой Център, 1992
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ ias 35
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.