36.

Сигурен съм,
че всяка сутрин
се събуждаш и се чудиш
защо никой не те обича
и никой не се нуждае от теб.
Шри Чинмой, Сигурен съм, Шри Чинмой Център, 1992
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ ias 36
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.