37.

Сигурен съм,
че ще дойде време,
когато дори и ти
ще бъдеш напълно преобразен
от Божието Опрощаващо Сърце
и Състрадателно Око.

Въпросът е:
кога?
Отговорът е:
сега,
точно в този миг.
Шри Чинмой, Сигурен съм, Шри Чинмой Център, 1992
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ ias 37
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.