14.

Ако можех да започна живота си
отначало,
щях да помня,
че всички обиколки на ума
са чиста загуба на време.
Преводи на тази страница: Slovak , German
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ ics 14
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.