58.

Ако можех да започна живота си
отначало,
щях да възпявам само Бог,
за да бъда винаги в съзвучие
с Божието Сърце.
Преводи на тази страница: Slovak , German
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ ics 58
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.