60.

Ако можех да започна живота си
отначало,
щях да виждам
колко далеч напред
мога да стигна,
вместо да гледам назад.
Преводи на тази страница: Slovak , German
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ ics 60
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.