67.

Ако можех да започна живота си
отначало,
щях винаги да се възползвам
от Щедрото Състрадание
на моя Господ.
Преводи на тази страница: Slovak , German
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ ics 67
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.