36. Неговото честно съмнение

Той се е отказал от своето честно съмнение –
затова
Бог го обича и го прегръща.
Кое беше неговото честно съмнение?
Как е възможно да бъде друг Бог?
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ id 36
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.