37. Неговите мечти

Неговата Небесна мечта умираше от глад.
Той го знаеше,
но беше безпомощен.

Неговата земна мечта плаче.
Той го знае,
но е безпомощен.

Мечтата на неговото сърце ще лети.
Той ще го узнае,
затова
ще бъде безмълвен.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ id 37
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.