38. Наслаждаващите се на смъртта и на живота

На смъртта на съня-невежество
любящият Бог се наслаждава.
На живота на тишина-надминаване
позналият Бог се наслаждава.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ id 38
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.