43. Какво правиш?

– Татко, о, Татко, какво правиш
тук в моето сърце?
– Мечтая Моята космична Мечта.

– Дъще, о, дъще, какво правиш
тук в Моя Ум?
– Умолявам Те отново и отново
да ме имаш винаги наум.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ id 43
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.