Част I — Вътрешното пътешествие

Въпрос: Защо е по-лесно да се доближа до Бог чрез Гуру?

Шри Чинмой: Точно сега Всевишният, който действа в теб и чрез теб, е една неясна представа. Когато мислиш за Бог, ти можеш да си Го представиш като едно красиво дърво, да си Го представиш седнал на върха на планина или пък ще си кажеш, че седи в някоя пещера или на дъното на океана. Той може да изчезне във всеки момент и ти ще се чудиш къде ли е отишъл. Когато мислиш за Бог, винаги си Го представяш или в Рая, или някъде другаде. Но когато си мислиш за мен, този въпрос не възниква. Ти знаеш, че аз съм или в къщата си, или в магазина, или на някое друго познато място. Но когато мислиш за Бог, ти се опитваш да си представиш дали Той е в Рая, или в ада, а в същото време ти си нямаш никаква представа как в действителност изглежда Бог. Но знаеш как изглеждам аз, можеш да ме докоснеш. Можеш лесно да ме видиш, защото съм във физическо тяло. Можеш незабавно да си ме представиш.

Затова се казва, че чрез Учител може много по-лесно да се достигне до Бог. Много по-лесно и по-сигурно е да позволиш на Гуру да доведе Бог при теб, отколкото ти да отидеш директно при Бог. Ако се опиташ да отидеш при Бог, умът ти ще е изпълнен със съмнение. Даже ако установиш директна връзка с Бог, лесно можеш да се заблудиш и да не разбереш правилно това, което преживяваш. Но ако отидеш с помощта на Гуру, който може да те убеди, да те увери и ти да повярваш, тогава няма да има никакво съмнение.

Преводи на тази страница: Italian , Czech , Serbian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ ij 1
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.