Вътрешното пътешествие

от
Издадена за първи път от Шри Чинмой Център през 1977. Публикувана на srichinmoylibrary.com с позволението на Шри Чинмой.

Съдържание

Част I — Вътрешното пътешествие

Част II — Посветеност на Учителя

Част III — Медитация и присъствието на Учителя

Част IV — Шри Чинмой: личен поглед

Преводи на тази страница: Italian , Czech , Serbian
Тази книга може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ ij
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.