Въпрос: Въпрос: Гуру, как можем да ти се предадем по-пълно?

Трябва да знаете, че не се стараете да се предавате на мен. Опитайте се от сърце да се предадете на Всевишния в мен. Може да се засилите предаването си на Всевишния, като ежедневно предлагате благодарността си на Всевишния. Това е най-бързият и най-успешният начин. Всеки търсещ трябва да даде на Всевишния най-доброто от себе си. Благодарността е далеч най-доброто качество, което вие и всички други търсещи притежавате. Така че ако дадете на Всевишния своето най-добро качество, най–доброто си притежание, естествено Той ще ви даде нещо, което ще ускори вашето пътешествие към Богоосъзнаването или към вашето собствено себеразкриване. Ако дадете най-доброто от себе си, Той ще ви предложи нещо, което незабавно ще ви помогне да тичате най-бързо, за да достигнете крайната си Цел – и това е предаването. Всевишният ще засили вашето предаване само ако вие Му дадете най-доброто си качество и то е благодарността.
Преводи на тази страница: Italian , Czech , Serbian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ ij 15
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.