Въпрос: Когато най-напред станах ученик, за мен беше радост да медитирам и да следвам пътя. Напоследък все по-често усещам, че тази радост ми липсва и затова не медитирам редовно.

Шри Чинмой: Медитираш ли всеки ден?

Ученик: Около петнайсет минути.

Шри Чинмой: Много странно. Медитираш само петнайсет минути на ден и ти е трудно да го правиш редовно. Моля те, моли се на Всевишния да ти даде по-голяма способност, защото не мога да ти кажа, че губиш радостта си, защото се напрягаш над способностите си. Един търсещ трябва да медитира най-малко един час дневно –- половин час сутрин и половин час вечер –- независимо какъв е критерият му. Тези, които са приели нашата пътека, трябва да медитират най-малко един час дневно, дори ако искрено медитирате само пет минути, преди умът да започне да витае. Аз чувствам, че това нещо е напълно необходимо. От всички, които следват нашата пътека, се очаква да медитират по един час.

Може да кажете, че не ви е възможно да медитирате всеки ден или че не го правите добре, но моля ви, опитвайте. Вие не се храните с най-вкусната храна всеки ден, но го правите, защото усещате необходимостта от храна, която да поддържа тялото ви. В духовния живот също, моля ви, чувствайте необходимостта да храните душата, да храните вътрешното си същество. Ако нямате дълбока медитация всеки ден, това не означава, че повече не бива да медитирате. Моля ви, старайте се в своя духовен живот да чувствате вътрешната необходимост на вашата душа. Моля ви, медитирайте всеки ден, даже ако в определени дни вътре в сърцето си усещате пустиня. Всички търсещи на нашия път трябва да медитират поне по един час на ден. Този час може да се раздели на четири пъти по 15 минути на ден или по половин час сутрин и вечер. Иначе човек не може да напредва много.

Преводи на тази страница: Italian , Czech , Serbian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ ij 24
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.