Въпрос: Гуру, защо по време на интервюто звучиш официално, а когато разговаряш с нас не го правиш така официално?

Шри Чинмой: Хората трябва да получават от духовния човек всичко, което той може да им предложи. На учениците аз искам да предложа едно нещо. По време на моите лекции предлагам нещо друго. Трябва да ми се даде възможност да предлагам това, което искам да предлагам. Тук аз съм общителен, но при други обстоятелства, когато трябва да остана в най-висшето си състояние, ще е грешно да слизам до нивото на един обикновен човек. Аз искам да го повдигна до моето ниво.

Когато медитирам в Центъра, трябва да се качите горе и да бъдете в медитативно настроение. Само тогава ще сте в състояние да получавате. Ако останете на долния етаж и си говорите или се храните, мислейки си, че е достатъчно, щом сте в сградата, грешите. Трябва да се качите горе, да повдигнете съзнанието си и да медитирате. Аз не слизам долу, когато общувам с вас на вашето ниво. Когато някой се дави, аз му предлагам ръката си, за да го спася. Но той също трябва да ми подаде ръка и да се хване за моята. Ако аз винаги оставам на отдалечения бряг, как ще го повдигна? В такъв момент трябва да се приближа, а той трябва да протегне ръката си, така че да мога да го спася.

Преводи на тази страница: Italian , Czech , Serbian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ ij 29
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.