Знам защо съм безпомощен

Знам защо съм безпомощен.
Аз съм безпомощен,
защото
искам да имам водеща роля
в драмата на желанията.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ ikw 1
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.