Знам защо съм безпомощен

Знам защо съм безпомощен.
Аз съм безпомощен,
защото
не се осмелявам да мисля,
че Бог Творецът е вътре в мен,
за да ме пробуди,
а Бог творението е за мен,
за да ме радва.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ ikw 38
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.