Знам защо съм безпомощен

Знам защо съм безпомощен.
Аз съм безпомощен,
защото
мисля, че моят живот
е проклятие на дявола,
а не Дар на Любовта от Бог.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ ikw 39
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.