Въпрос: Гуру, сънувах Кришна и Арджуна. Мисля, че в съня си аз бях Арджуна. Думата "Арджуна" прозвуча от стомаха ми.

Шри Чинмой: Много добре! Кришна и Арджуна са много тясно свързани помежду си. Те са духовни братя. Арджуна олицетворява вътрешния унструмент, а самият Кришна е въплъщение на Най-Висшето. Така че Кришна иска от теб да бъдеш истински божествен, непривързан и предаден инструмент на Всевишния. Да си Арджуна означава да си най-скъп, най-действен, най-верен и предан, избран инструмент на Бог. И гласът, който е дошъл отвътре, означава, че си се отъждествил със съзнанието на Арджуна. С други думи, ти си искал да бъдеш силен, посветен, предаден на своя Учител като Арджуна на Кришна.
Преводи на тази страница: Italian , Czech
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ jsd 31
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.