36. Бог прости на живота ми

Бог прости на живота ми.
Затова сърцето ми се чувства задължено
да прости на околния свят.
Шри Чинмой, Прости ми, Шри Чинмой Център, 1987
Преводи на тази страница: Russian , Italian , Czech
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ kk 36
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.