Част III — Въпроси и отговори за прошката

4. Въпрос: Наистина ли жънем всичко, което посеем, от всяка мисъл, от всяко действие?3

Шри Чинмой: Каквото посееш, това ще пожънеш. Така е. Същевременно обаче, ако се молите на Бог, ако медитирате върху Бог, то Неговото Състрадание може да заличи грешките ви. Когато се молите и медитирате, силата на вашата молитва и силата на вашата медитация могат да разбият тъмните сили, които идват от лошите ви мисли. И така, вярно е, че ако направите грешка, ако докоснете огъня, той естествено ще изгори пръстите ви. Но ще има също така някаква защитна сила, която да ви попречи да го докоснете.

Ако едно дете удари друго, то знае, че ще му отвърнат с удар. Какво ще направи тогава? То веднага ще отиде при баща си, който е по-силен и ще го защити. Тук Бащата е Всевишният. Ако се сдружите с невежеството, а после то поиска да ви погълне, и вие изтичате при Бащата преди то да успее да ви разкъса, тогава Бащата ще прояви върховното си Състрадание и ще ви избави от невежеството. Всичко зависи от това колко Състрадание можете да получите от Всевишния.


KK 4. Father’s Day: Father with his European children, p 15-16.

Шри Чинмой, Прости ми, Шри Чинмой Център, 1987
Преводи на тази страница: Russian , Italian , Czech
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ kk 4
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.