40. Когато избирам

Когато избирам
да простя на света,
слънцето на моята божественост
веднага умножава
безграничната си мощ.

Когато избирам
да живея живот на единна любов,
луната на моето смирение
веднага увеличава
светлината на своята красота
и висотата на чистотата си.
Шри Чинмой, Прости ми, Шри Чинмой Център, 1987
Преводи на тази страница: Russian , Italian , Czech
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ kk 40
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.