62.

Божието Опрощаващо Сърце
е докоснало в самата им същност
твоите сълзи на разкаяние
дълго преди ти да усетиш
сълзите си.
Шри Чинмой, Прости ми, Шри Чинмой Център, 1987
Преводи на тази страница: Russian , Italian
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ kk 62
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.