65.

Бог
е безкраен и вечен.
Неговото Опрощение
е също така безкрайно и вечно.
Само че наистина ли искаш
Бог да ти дари
Своето Безусловно Опрощение
или искаш все така да плуваш
в морето на невежеството?
Това е въпрос
от първостепенно значение.
Шри Чинмой, Прости ми, Шри Чинмой Център, 1987
Преводи на тази страница: Russian , Italian
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ kk 65
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.