20.

Свободата е откриване на Бог.
Свободата е господство над себе си.
Свободата е възвръщане на удовлетворението.
Преводи на тази страница: Italian
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ lbd 20
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.