23.

Ако простиш на света,
Бог ще използва твоето сърце-благоухание
за Свой скъпоценен Трон.
Преводи на тази страница: Italian
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ lbd 23
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.