4.

Мой Господи,
всеки път, когато погледна
Твоето Око-Сладост,
Ти ми даваш частица
от Твоето Сърце-Пълнота.
Преводи на тази страница: Italian
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ lbd 4
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.