1.

A love-bathed heart
Will always have
A cheerfully blossoming faith.

Окъпаното в любов сърце
винаги ще има
радостно разцъфваща вяра.