2.

The man of the mind
Quite often is forced
To live in self-exile.

Разсъдъчната личност
много често е принудена да живее
в самоналожено изгнание.

Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ lbh 2
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.